simenovrebo.no

20. desember 2012
av simen
0 kommentarer

God jòl!

Har visst ligget «død» en stund med skriverier ser jeg, så nå er det på tide med en kort liten «god jul» (så tar vi julekortene i blogg samtidig). 😀

«Det var det året det var så bratt», sier mange… Er ikke helt enig. Begivenhetsrikt år som kan kokes ned til at jeg har flyttet fra Trondheim etter
åtte år i eksil. Spennende tider i vente både jobbmessig og privat. God jòl! 🙂

Postkort 18

15. september 2012
av simen
0 kommentarer

Løp og kjøp albumet til min kusine Åsne-Louise Halvorsen Valenzuela!

Min morsslekt er full av musikalske talenter, og her reklameres det for Åsne-Louise Halvorsen Valenzuelas album «Hverdagsarv»!

Se også: http://www.facebook.com/Hverdagsarv 

Kan kjøpes på følgende måter:

Kr. 189,- på Bok og Media (kun Kristiansand foreløpig).

Ved personlig kjøp: kr. 179,-.
Tilsendt i posten: kr. 199,- (inkluderer kr. 20,- i porto)

Bestilling pr. epost: hverdagsarv@hotmail.com eller betal riktig sum på konto 2895.11.82909 og merk betalingen med navn og adresse.

Under følger et par filmsnutter:

7. juni 2012
av simen
0 kommentarer

Compiling the FreeSWITCH OSS kernel driver for mod_skypopen on Linux kernels in the 3.4.x stable branch

Almost every new mainline kernel release deprecates some functions used in code. I’m no programmer myself, but like to fix stuff that breaks by trial and error. Google is your friend. 🙂

I prefer using custom kernels on my Debian GNU/Linux servers to avoid bloat, but sometimes it causes issues.

At the release of Linux 3.0 I stumbled upon the following issue with mod_skypopen (a FreeSWITCH module that integrates Skype into a FreeSWITCH soft switch for VoIP) which I posted on the FreeSWITCH bug tracking system Jira:

http://jira.freeswitch.org/browse/FS-3537

It resolved my issue and a fix got added by the developer Giovanni Maruzzelli into trunk a few months later.

Then Linux 3.4.0 was released and another issue came up and once again a fix was needed and Giovanni Maruzzelli asked me to post my fix:

http://jira.freeswitch.org/browse/FS-4278

And I’m still reachable by voice on my desk phone/cell phone on same account as my land line (via mod_sofia), 2 x Google Voice (via mod_dingaling) and several other all thanks to FreeSWITCH. 🙂

14. mars 2012
av simen
3 kommentar

Nok en familie identifisert! :-)

For et par uker siden var Arkivverkets sider nede og man var henvist til å arbeide på Ancestry i stedet. Da fant man en drøss med informasjon om en familie som utvandret til USA fra Bergen 21. april 1892. Etter å ha funnet informasjon om alle barn født i Norge så gikk man til arkivet med foto der man hadde mange uidentifiserte og fant følgende:

Mor og far Halvor Olsen og Anna Judit Jensdotter Øvrebø, sønn Kristofer Olai Olsen og tvillingdøtrene Ragnhild Johanne Olsen og Gjerda Serine Olsen.

Mor og far Halvor Olsen og Anna Judit Jensdotter Øvrebø, sønn Kristofer Olai Olsen og tvillingdøtrene Ragnhild Johanne Olsen og Gjerda Serine Olsen.

Som igjen førte til at følgende ble identifisert som bryllupsbilde fra Bergen:

Halvor og Anna Judit

Halvor og Anna Judit

Og igjen følgende datter Ruby født i USA:

Ruby Helen Olsen

Ruby Helen Olsen

Og arbeidet kan fortsette. 🙂

2. oktober 2011
av simen
0 kommentarer

Tid

I kveld skal jeg blogge om tiden. Den vi alle snakker om…

Hva er så tid? Tiden er en betegnelse for hendelsers konstante bevegelse fra fortid til framtid. Dette skamløst, men så sant som det er skrevet tatt fra Wikipedia.

For meg, som for mange andre, er mangelen på tid et stadig tilbakekommende tema. Dette bringer meg inn på spørsmålene: «Hva er verd å bruke tiden på? Hva er viktig for meg? Hvordan kan jeg utnytte tiden bedre?»

Mine svar på første spørsmål er nok veldig kjent for enkelte av mine lesere:

Første prioritet er å bruke tid på familie og venner (noe jeg håper jeg gjør…).
Annen prioritet er utdannelse og arbeid.
Tredje prioritet er alle mine fritidssysler (som noen kanskje synes kan ta litt mye fokus?).

Vil vel si at spørsmål to ble besvart i linjene over.

Hvordan kan jeg så utnytte min tid bedre? Det er et vanskelig spørsmål med et svar jeg ikke for tiden har. Jeg KUNNE nok på enkelte deler prioritert litt annerledes enn jeg gjør, men «Veien blir til mens du går» – Ferdinand Finne

Fortsatt god helg! 🙂

2. september 2011
av simen
0 kommentarer

WordPress’ Jetpack og funksjoner man liker ;-)

Folk som kjenner meg sånn passelig godt vet at jeg synes TeX/LaTeX/XeTeX/XeLaTeX og venner er en genial greie. 🙂

WordPress har nylig(?) lansert Jetpack som en erstatning for blant annet statistikkfunksjonalitet, men til min store fryd lå det visst også inne muligheter for matematikk og slikt via en LaTeX-plugin.

Så her kommer en liten test:

En konsument har preferanser over to goder, gitt ved nyttefunksjonen U(x,y) = y + Ax^a, der x og y er mengder av de to godene. A og \alpha er konstanter, med A > 0 og 1 > \alpha > 0. La pris per enhet av y-varen være lik 1, mens prisen per enhet av x-varen er p. Forbrukeren har en gitt inntek m og opptrer som en nyttemaksimerende prisfast kvantumstilpasser i begge markeder.

Still opp konsumentens tilpasningsproblem ved hjelp av Lagranges metode, og utled etterspørselsfunksjonene (anta indre løsning).

Svar: Vi danner først Lagrangefunksjonen

L(x,y,\lambda) = Y + Ax^a - \lambda(px+y-m)

Førsteordensbetingelsene er gitt ved:

\frac{\delta L}{\delta y} = 1 - \lambda = 0
\frac{\delta L}{\delta x} = \alpha Ax^{\alpha -1} - \lambda p = 0

Den første likningen gir \lambda = 1. Følgelig kan den andre likningen skrives:

\frac{\delta L}{\delta x} = \alpha Ax^{\alpha - 1} - \lambda p = 0
\alpha Ax^{\alpha - 1} = p
x^{\alpha -1} = \frac{p}{\alpha A}

Fra budsjettbetingelsen får en så:

y = m - px = m - p \left(\frac{p}{\alpha A}\right)^{\frac{-1}{1 - \alpha}} = m - \left(\frac{1}{\alpha A}\right)^{\frac{1}{\alpha -1}} p^{\frac{-\alpha}{p^{1 - \alpha}}}

1. juli 2011
av simen
0 kommentarer

Arkivbesøk og kildefotografering

Mandag 27. juni 2011 møttes jeg Morten og Lars Jørgen for å hive oss over fotografering av Kommunikantprotokoller fra Vestfold. Selv rakk jeg delvis Hedrum 1809-1818, som Lars Jørgen og Morten fullførte, og hele Ramnes 1849-1861. Fangsten var stor og Morten jobber med å publisere på DIS-Vestfolds sider som er å finne her: Digitaliserte kilder i Vestfold

 

Under følger noen bilder av hva som ble fotografert av meg:

Ramnes 1849-1861 – front

 

Ramnes 1849-1861 – indeks

 

Ramnes 1849-1861 – side 182-183

 

Morten i arbeid

 

Lars Jørgen i arbeid